Правила та умови

У цих «Правилах та умовах» терміни та визначення вживаються у наступному значенні:

адвокат – фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”;

власник сайту — адвокат Смірнов Олександр Олегович, який здійснює адвокатську діяльність в Україні на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 531 від 16.03.2009 року, виданого Миколаївською обласною КДКА. Профайл адвоката в Єдиному реєстрі адвокатів України на сайті Національної асоціації адвокатури України: https://erau.unba.org.ua/profile/9557

договір про надання правової допомоги – домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору;

сайт — інтернет-сайт https://smirnov.net.ua

захист – вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

інші види правової допомоги – види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення;

клієнт – фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність;

користувач сайту — особа, що використовує інформацію, розміщену на сайті https://smirnov.net.ua для отримання інформації правового характеру, встановлення зв’язку з адвокатом, оплати послуг адвоката;

представництво – вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

2. Порядок отримання правової допомоги

Користувач сайту, що бажає отримати правову допомогу адвоката, обирає потрібний йому тарифний план на сторінці https://smirnov.net.ua/service , узгоджує можливість прийняття адвокатом доручення на надання правової допомоги, після чого здійснює оплату відповідного тарифного плану (повністю або за перший місяць обслуговування).

УВАГА: попереднє, до здійснення оплати гонорару, з’ясування можливості прийняття адвокатом доручення на надання правової допомоги є обов’язковим, і здійснюється користувачем сайту у будь-який зручний для нього спосіб:

  • по телефону: +38 (066) 310- 98-92
  • по електронній пошті: inbox@smirnov.net.ua
  • в онлайн-чаті: щоб відкрити онлайн-чат слід натиснути відповідну піктограму, що міститься у правому нижньому кутку на кожній сторінці сайту (у тому числі і на поточній сторінці).

Оплата користувачем сайту обраного ним тарифного плану без попереднього узгодження з адвокатом здійснюється користувачем сайту на власний ризик. У такому разі, у випадку відмови адвоката від укладення договору в межах обраного тарифного плану, адвокат здійснює повернення користувачу сайту сплачених ним коштів, але за відрахуванням комісій, пов’язаних з таким поверненням.

Після оплати тарифного плану (повністю або за перший місяць) адвокат надсилає на електронну пошту клієнта пакет документів (проект договору та інформаційну картку Клієнта) з інструкцією по їх заповненню.

Клієнт самостійно заповнює, роздруковує, і підписує зі свого боку документи (договір у 2 примірниках та картку Клієнта) і надіслає підписані зі свого боку документи адвокату “Новою Поштою” за наступними реквізитами: Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, відділення № 4, бульв.Шевченко, 14, отримувач Смірнов Олександр Олегович, телефон отримувача +38 (066) 310-98-92.

Після підписання договору адвокат приступає до виконання доручення клієнта.

Як правило, в першу чергу Клієнт отримує від адвоката перелік документів, які слід підготувати для надання юридичної допомоги (первинні документи бухгалтерського обліку, договори тощо).

Крім того, адвокат Смірнов Олександр Олегович — один з небагатьох українських адвокатів, який за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення підключає кожного Клієнта до особистого електронного кабінету, звідки клієнт може оперативно і самостійно отримувати інформацію про стан проходження своєї справи. У своєму електронному кабінеті Клієнт в режимі реального часу бачить усі документи, що підготував адвокат і результати роботи адвоката по ходу виконання ним Вашого доручення. За допомогою функціоналу електронного кабінету клієнт має також можливість завантажувати безпосередньо в електронну базу адвоката документи, необхідні для ведення своєї справи. Інструкцію по роботі з особистим електронним кабінетом отримує кожен клієнт разом зі своїм примірником підписаного договору про надання адвокатських послуг.

УВАГА: укладення договору для отримання правової допомоги адвоката в межах тарифного плану “Консультація” не потрібно. Адвокат приступає до роботи з підготовки відповіді клієнту відразу після оплати тарифного плану “Консультація”, наприклад, Консультація у кримінальному провадженні . Максимальний строк підготовки консультації — 5 робочих днів.

Не підлягає попередньому погодженню з адвокатом також оплата доступу до вже готового документу, який користувач завантажує відразу після оплати, наприклад: Інструкція для боржника – фізичної особи.

3. Тарифні плани і цінова політика

Перелік доступних тарифних планів розміщується на сайті на сторінці: https://smirnov.net.ua/service/

Тарифні плани можуть передбачати одноразову або щомісячну оплату. Одноразова оплата, наприклад за одну конкретну юридичну консультацію, встановлюється у випадку, коли правова допомога надається у чітко визначений короткий проміжок часу.

Вирішення справ в українських судах — це досить тривалий процес, він може тривати від декількох місяців до декількох років. Тому, аби не змушувати Клієнта оплачувати наперед значні суми гонорару, було розроблено тарифні плани з помісячною оплатою помірних сум гонорару, які сплачуються на протязі усього часу, поки адвокат вестиме Вашу справу.

4. Права і обов’язки адвоката і клієнта

Конкретні права і обов’язки адвоката і клієнта встановлюються договором про надання правової допомоги, який укладається в обов’язковому порядку в усіх випадках, окрім надання послуг в межах тарифного плану “Консультація”. При обранні тарифного плану “Консультація” письмовий договір не укладається, адвокат прступає до підготовки юридичної консультації одразу по факту її оплати.

Основне призначення письмового договору з клієнтом полягає у тому, що тільки за наявності письмового договору адвокат набуває правового статусу Вашого представника, і може повною мірою допомогти Вам реалізувати свої права та захистити Ваші законні інтереси.

На підставі укладеного з Вами договору адвокат виписує особливий документ – “Ордер на надання правової допомоги”, який надає йому право звертатися від Вашого імені до суду, правоохоронних органів, направляти адвокатські запити для збирання доказів тощо.

Бланки “Ордерів” є документами суворої звітності. Адвокати отримують їх в Радах адвокатів відповідних областей України. Також адвокати можуть здійснювати емісію ордерів в електронному вигляді за допомогою офіційного сервісу НААУ.

УВАГА: користувач сайту, який вирішить скористатися послугами адвоката, перед оплатою відповідного тарифного плану, повинен чітко усвідомити, що його спілкування з адвокатом, передача адвокату документів, необхідних для ведення справи, здійснюватиметься за допомогою засобів зв’язку (телефон, електронна пошта, Вайбер, он-лайн чат на сайті адвоката smirnov.net.ua тощо).

5. Правове регулювання

Всі інші відносини між клієнтом та адвокатом, які не будуть врегульовані укладеним між ними письмовим договором, регулюються чинним законодавством України, зокрема Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, а також Правилами адвокатської етики.

Користувач сайту не набуває статусу Клієнта адвоката до моменту здійснення оплати одного із запропонованих тарифних планів та до укладення договору (окрім тарифного плану “Консультація”, в межах якого користувач сайту набуває правового статусу Клієнта одразу після здійснення оплати).

7. Внесення змін та доповнень до цих “Правил і умов”.

Будь-які зміни на доповнення до цих “Правил і умов” можуть бути внесені виключно на розсуд власника сайту, без будь-яких узгоджень та попереджень. Проте власник сайту зобов’язується надавати юридичної чинності таким змінам не раніше, аніж з дня їх опублікування на сайті.

Зміна цінової політики, запровадження нових тарифних планів, зміна існуючих тарифних планів тощо здійснюється на розсуд власника сайту. Але такі зміни не стосуються Клієнтів, які вже оплатили відповідний тарифний план. Для таких клієнтів зміна розміру гонорару можлива виключно в порядку та на умовах, зазначених в укладених письмових договорах про надання правової допомоги.